Om Gladsaxe Bygningsentreprise

Læs mere om os her.

Vil I høre fra os snarest muligt?

Udfyld kontaktformularen, og vi vil vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.


  Vores vision

  Vi er forpligtede til at levere et håndværk af høj kvalitet, der er udført professionelt og omhyggeligt.
  etableret
  0
  Udførte opgaver
  0
  År i træk som eliteleverandør
  0

  Vores værdier

  Vi udviser højt fagligt niveau og ansvarlighed

  Vi er professionelle, udviklings- og viden søgende, sætter en ære i kende vores roller, og tænker i helheder.

  Vi er menneskelige

  Vi omgås hinanden på en ærlig, imødekommende, åben og uhøjtidelig måde og vi tror på konstruktiv kritik og gensidig respekt.

  Vi er værdiskabende

  Med byggeentreprise udført af os, skaber vi værdi, både for vores kunder, men også for os selv – hver gang.

  Vi er effektive og afsluttende

  Vi arbejder struktureret og sætter en ære i god kommunikation og planlægning, til vores kunders tilfredshed.

  Socialt ansvar og bæredygtighed

  Vores virksomhed har trådt videre frem og har defineret retningslinjer for følgende:

  Læs mere om vores retslinjer

  Virksomheden har en klar defineret politik vedrørende rygning og alkohol.

  Hver medarbejder får udleveret ren personalehåndbog ved ansættelses start, hvori virksomhedens politiker fremgår. Personale håndbogen gennemgås og underskrives ved udlevering.

  Virksomheden prioriteter oplæring af vores fremtidige håndværker højt.

  Der skeles ikke til økonomisk rentabilitet ved oplæring af lærlinge.

  Gladsaxe Bygningsentreprise råder pt. over 4 tømrerlærlinge og 1 murerlærling.

  Vi arbejder sammen med folkeskoler og Københavns tekniske skoler, ved at tage imod praktikanter. Ydermere samarbejder vi sammen med Gladsaxe kommune, hvor vi tager imod unge mennesker som skal i jobtræning, flere er efterfølgende blevet fastansatte hos os.

  Gladsaxe Bygningsentreprise APS sætter en ære i at kunne tilbyde vores kunder arbejde udført via egenproduktion. Vi benytter ikke underentreprenører indenfor tømrerfagets faggrænser.

  Ligeledes benyttes der ikke uautoriseret arbejdskræft blandt egne faggrupper, og der entreres ikke med underentreprenører der benytter disse.

  Arbejdskraft under dansk overenskomst er sikret, ved arbejde udført under vores navn.

  Vi benytter certificeret specialister som samarbejdspartner indenfor hver faggruppe. Især indenfor farlige og krævende arbejdes områder.

  Gladsaxe Bygningsentreprise APS skelner ikke til navn eller oprindelse ved ansættelse. Virksomheden ansætter den bedst kvalificerede ansøger.

  Der lægges stor vægt på arbejdsmiljø, hvorfor vores interne arbejdsmiljø organisation bærer præg af en tæt kontakt med de ansatte.

  Vores vejledninger og standarder følger BrancheArbejdsmiljøRådets (BAR) vejledninger. Så der sikres en anerkendt og veldokumenteret metode.

  For det enkelte projekt indgår der risikovurderinger, instrukser, kontroller, herunder bla. sags specifikke arbejdspladsvurdering og dialog APV’er for byggepladsen.

  Der er udarbejdet en APV for virksomhedens servicevogne, værksted og kontor, ligesom vores MUS samtaler er medvirkende til at sikre et godt arbejdsmiljø.

  Der udføres runderingsskemaer hver 14.dag i forbindelse med afholdte sikkerhedsmøder. Skemaerne gennemgås slavisk under mødet.

  Virksomheden råder over personale der besidder Arbejdstilsynet koordinator uddannelse, så vi kan lovmæssigt tage styringen af arbejdsmiljø. 

  Der lægges vægt på at virksomhedens drift fungerer i et miljø hvor alle må, tør og skal ytre sig, ønsket ved dette er at opnå et solidt bredt sparrings miljø.

  Miljø- og klima forhold

  Vores virksomhed har fokus på vores miljø.

  Materiale spild
  Ved afrigning af byggeplader, sorteres overskuds materialerne. Intet brugbart bliver smidt ud, men derimod sorteret og sendt retur til trælast eller lagt på lager i virksomhedens lokaler.

  Affaldssortering
  Vi overholder selvfølgelig alle regler vedr. affald og foretager i det omfang det er muligt affaldssortering/genbrugssortering.

  Alle vores service vogne har adgang til genbrugsstationer, hvor vi sortere størstedelen af vores affald.

  Kørselsmønstre
  Alle vores biler er udstyret med GPS, og der fortages løbende analyse af kørselsmønstre for at sikre minimal kørsel.

  Indhent et tilbud