Din tømrer og murer i Storkøbenhavn

Vi kan hjælpe dig fra ide til løsning

Om Gladsaxe Bygningsentreprise

 

Vision og værdier

Vi ønsker at imponere/overraske vores kunder ved at levere top professionelt ”håndværk” i enhver kundekontakt.

Vores værdier:

 • Vi er menneskelige
  • Vi omgås hinanden på en ærlig, imødekommende, åben og uhøjtidelig måde
  • Vi tror på konstruktiv kritik og gensidig respekt
 • Vi er værdiskabende
  • Vi skaber værdi for kunderne og os selv – hver gang
 • Vi udviser højt fagligt niveau og ansvarlighed
  • Vi er professionelle, udviklings- og viden søgende, sætter en ære i kende vores roller, og tænker i helheder
 • Vi er effektive og afsluttende
  • Vi udskyder intet, arbejder struktureret og forfiner vores kommunikation og planlægning – spild og fejl minimeres

 

 

Socialt Ansvar og bæredygtighed

Vores virksomhed har trådt videre frem og har defineret retningslinjer for følgende:

Arbejdsmiljø
Frit lejde
Anti-diskrimination
Lærling og praktikanter
Underentreprenører
Sundhed (ryge og alkohol)

Arbejdsmiljø
Der lægges stor vægt på arbejdsmiljø, hvorfor vores interne arbejdsmiljø organisation bærer præg af en tæt kontakt med de ansatte.

Vores vejledninger og standarder følger BrancheArbejdsmiljøRådets (BAR) vejledninger. Så der sikres en anerkendt og veldokumenteret metode.

For det enkelte projekt indgår der risikovurderinger, instrukser, kontroller, herunder bla. sags specifikke arbejdspladsvurdering og dialog APV’er for byggepladsen.

Der er udarbejdet en APV for virksomhedens servicevogne, værksted og kontor, ligesom vores MUS samtaler er medvirkende til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Der udføres runderingsskemaer hver 14.dag i forbindelse med afholdte sikkerhedsmøder. Skemaerne gennemgås slavisk under mødet.

Virksomheden råder over personale der besidder Arbejdstilsynet koordinator uddannelse, så vi kan lovmæssigt tage styringen af arbejdsmiljø.

Frit lejde
Der lægges vægt på at virksomhedens drift fungerer i et miljø hvor alle må, tør og skal ytre sig, ønsket ved dette er at opnå et solidt bredt sparrings miljø.

Anti-diskrimination
Gladsaxe Bygningsentreprise APS skelner ikke til navn eller oprindelse ved ansættelse. Virksomheden ansætter den bedst kvalificerede ansøger.

Lærlinge og praktikanter
Virksomheden prioriteter oplæring af vores fremtidige håndværker højt.

Der skeles ikke til økonomisk rentabilitet ved oplæring af lærlinge.

Gladsaxe Bygningsentreprise råder pt. over 2 tømrerlærlinge og 1murerlærling.

Vi arbejder sammen med folkeskoler og Københavns tekniske skoler, ved at tage imod praktikanter. Ydermere samarbejder vi sammen med Gladsaxe kommune, hvor vi tager imod unge mennesker som skal i jobtræning, flere er efterfølgende blevet fastansatte hos os.

Underentreprenører
Gladsaxe Bygningsentreprise APS sætter en ære i at kunne tilbyde vores kunder arbejde udført via egenproduktion. Vi benytter ikke underentreprenører indenfor tømrerfagets faggrænser.

Ligeledes benyttes der ikke uautoriseret arbejdskræft blandt egne faggrupper, og der entreres ikke med underentreprenører der benytter disse.

Arbejdskraft under dansk overenskomst er sikret, ved arbejde udført under vores navn.

Vi benytter certificeret specialister som samarbejdspartner indenfor hver faggruppe. Især indenfor farlige og krævende arbejdes områder.

Sundhed (Ryge og alkohol)
Virksomheden har en klar defineret politik vedrørende rygning og alkohol.

Hver medarbejder får udleveret ren personalehåndbog ved ansættelses start, hvori virksomhedens politiker fremgår. Personale håndbogen gennemgås og underskrives ved udlevering.

 

Miljø- og klima forhold

 

Vores virksomhed har fokus på vores miljø.

 • Materiale spild
 • Kørselsmønstre
 • Affaldssortering

Materiale spild
Ved afrigning af byggeplader, sorteres overskuds materialerne. Intet brugbart bliver smidt ud, men derimod sorteret og sendt retur til trælast eller lagt på lager i virksomhedens lokaler.

Affaldssortering
Vi overholder selvfølgelig alle regler vedr. affald og foretager i det omfang det er muligt affaldssortering/genbrugssortering.

Alle vores service vogne har adgang til genbrugsstationer, hvor vi sortere størstedelen af vores affald.

Kørselsmønstre
Alle vores biler er udstyret med GPS, og der fortages løbende analyse af kørselsmønstre for at sikre minimal kørsel.

  I vil høre fra os snarest muligt

   I vil høre fra os snarest muligt

   Vi er medlem af disse organisationer


    

    

   Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

   Vi er medlem af disse foreninger


   Ring til os

   Skriv til os

   Tømrermester: johnni@gladsaxebyg.dk

   Byggeleder/Tømrerarbejde: soren@gladsaxebyg.dk

   Murermester: jesper@gladsaxebyg.dk

   Bogholder: bogholder@gladsaxebyg.dk

   Kontorassistent: kontor@gladsaxebyg.dk